Zamówienia publiczne


Weryfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i analiza umów

 

Przygotowujemy kompleksową analizę prawną postanowień SIWZ, jak i umowy. Wskazujemy postanowienia, które stwarzają podwyższone ryzyko kontraktowe, mogące wpłynąć na proces realizacji zamówienia. Oceniamy dokumentację przetargową pod kątem jej zgodności z prawem i możliwości ewentualnego zaskarżenia w drodze odwołania wnoszonego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

 

Sprawdzanie poprawności oferty

 

Mając doświadczenie w procesie zamówień publicznych wiemy jak istotną rolę odgrywa złożenia poprawnej, kompletnej oferty. Pomagamy więc naszym Klientom w weryfikacji poprawności przygotowanej przez nich oferty, a także wskazujemy konieczne do wprowadzenia zmiany.

Kancelaria zajmuje się również weryfikacją poprawności ofert konkurencji, przygotowując analizę pozwalającą na ocenę szans zdobycia danego zamówienia, uwzględniając przy tym możliwe do zastosowania środki prawne.

 

Przygotowywanie środków ochrony prawnej i reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą

 

Zapewniamy pomoc w przygotowaniu dopuszczalnych w danej sprawie środków ochrony prawnej w postaci odwołania, przystąpienia, czy też sprzeciwu jak i opozycji. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w reprezentacji podmiotów przed Krajową Izbą Odwoławczą, co pozwala nam zapewnić Klientom pełną obsługę prawną.

 

Sporządzanie opinii prawnych

 

Prawo zamówień publicznych jest dziedziną, która w praktyce niesie wiele problemów interpretacyjnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rynku sporządzamy opinie prawne pozwalające uzyskać odpowiedź na pojawiające się wątpliwości i niejasności.

 

Szkolenia

 

Organizujemy szkolenia z zakresu zamówień publicznych, w trakcie których przekazujemy nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim staramy się zapoznać słuchaczy z praktycznymi problemami pojawiającymi się w procesie pozyskiwania jak i realizacji zamówienia.

POWRÓT

KONTAKT


Kancelaria Radcy Prawnego Magda Tyloch


ul. Jagiellońska 109 a/ 54, 85- 027 Bydgoszcz

504-825-518

mtyloch@kancelariamtk.pl

NIP 967-113-77-88

Nr rachunku bankowego:
ING Bank Śląski 17 1050 1139 1000 0022 7817 4582
Kancelaria Radcy Prawnego Monika Kuss

ul. Klemensa Janickiego 6, 88-400 Żnin

ul. Jagiellońska 109a/54, 85-027 Bydgoszcz

664-188-007

mkuss@kancelariamtk.pl

NIP- 562-138-41-75

Nr rachunku bankowego :
Bank Milennium 30 1160 2202 0000 0003 0673 2112
W celu wysłania większej ilości dokumentów prosimy o przesłanie na maila: sekretariat@kancelariamtk.pl