\"\"

CENNIK


Kancelaria prowadzi obsługę prawną zarówno w ramach stałego zlecenia (każdorazowo dostosowanego do indywidualnych potrzeb danego podmiotu) lub na podstawie doraźnej umowy (prowadzenie indywidualnej sprawy).

 

Otwarcie stałego zlecenia daje Klientowi poczucie bezpieczeństwa prawnego, gwarancję szybkiego rozwiązywania aktualnych problemów prawnych jeszcze przed wystąpieniem sytuacji konfliktowej. Przywiązujemy dużą wagę do tego, aby nasi Klienci otrzymali najwyższą jakość usług w przystępnej i z góry określonej cenie. Co do zasady oferta stałej obsługi prawnej jest adresowana do przedsiębiorców, organów administracji publicznej, a także stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni.

 

Świadczenie usług na podstawie jednorazowych zleceń dotyczy przede wszystkim Klientów indywidualnych. Z tej możliwości mogą oczywiście korzystać również i inne podmioty, w tym wyżej wymienione.

 

WYNAGRODZENIE

 

Wynagrodzenie za niektóre usługi prawne świadczone na podstawie jednorazowych zleceń udzielonych przez Klientów indywidualnych:

 

  • porady prawne online od 100 zł,
  • porady prawne w siedzibie kancelarii od 200 zł,
  • sporządzanie opinii prawnych od 300 zł,
  • sporządzanie projektów umów od 200 zł,
  • sporządzanie pism procesowych od 200 zł,
  • prowadzenie sprawy na drodze polubownej od  300 + od 1,5 do 20 % wyegzekwowanej kwoty,
  • windykacja należności od 300 zł + od 1,5 do 20 % odzyskanej kwoty (etap przedsądowy)

 

Wynagrodzenie za usługi prawne świadczone na podstawie jednorazowych zleceń udzielonych przez Klientów indywidualnych zawsze, gdy chodzi o sprawy sądowe, obejmuje:

 

Honorarium ustalone w umowie zawartej z Klientem przed rozpoczęciem świadczenia usługi, z uwzględnieniem nakładu pracy i minimalnych stawek za czynności radcy prawnego, przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

 

Dodatkowo Strony mogą się umówić, że radcy prawnemu będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie, określone w umowie, jako określony procent od zasądzonej albo wyegzekwowanej przez radcę kwoty na rzecz Klienta. Jest to tzw. wynagrodzenie „za wygraną sprawę”.

 

Stała obsługa

 

Wynagrodzenie za stałą obsługę prawną może być ustalone w porozumieniu z Klientem:

 

Godzinowo: wynagrodzenie będzie określane na podstawie liczby godzin poświęconych na prowadzenie obsługi prawnej oraz stawek godzinowych osób zaangażowanych w tę obsługę; wynagrodzenie jest dedykowane do obsługi wówczas, gdy zakres zadań i wymiar czasu poświęconego na ich realizację da się z góry przewidzieć;

 

Ryczałtowo: strony ustalają wynagrodzenie w określonej kwocie; wynagrodzenie jest określane w ten sposób, gdy nie można z góry określić zakresu zadań i wymiaru czasu poświęconego na ich realizację;

 

Za wykonywane czynności: strony ustalają wynagrodzenie za dodatkowe czynności; wynagrodzenie jest określane wówczas stawką godzinową bądź w formie ryczałtu.

 

Wynagrodzenie może być ustalone w całości według jednej z określonych wyżej metod. Strony umowy mogą uzgodnić mieszany sposób rozliczenia np.  gdy za określone usługi wynagrodzenie będzie ustalone według stawek godzinowych, a za każdą dodatkową czynność, nieprzewidzianą w umowie, będzie przysługiwało Kancelarii dodatkowe wynagrodzenie w formie ryczałtu.

 

Wynagrodzenia radcy prawnego podlega negocjacjom, podobnie jak wysokość stawki godzinowej, wysokość wynagrodzenia ryczałtowego, a także wynagrodzenia za określone czynności.

 

 

Na Państwa zapytanie istnieje możliwość wyceny konkretnej usługi. Powyższe kwoty są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Podane ceny usług prawnych są podane w kwocie netto, mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). Koszt usługi prawnej jest zawsze indywidualnie negocjowany z Klientem i może być różny w zależności od stopnia skomplikowania danej sprawy oraz wymaganego nakładu pracy.

POWRÓT

KONTAKT


Kancelaria Radcy Prawnego Magda Tyloch


ul. Jagiellońska 109 a/ 54, 85- 027 Bydgoszcz

504-825-518

mtyloch@kancelariamtk.pl

NIP 967-113-77-88

Nr rachunku bankowego:
ING Bank Śląski 17 1050 1139 1000 0022 7817 4582
Kancelaria Radcy Prawnego Monika Kuss

ul. Klemensa Janickiego 6, 88-400 Żnin

ul. Jagiellońska 109a/54, 85-027 Bydgoszcz

664-188-007

mkuss@kancelariamtk.pl

NIP- 562-138-41-75

Nr rachunku bankowego :
Bank Milennium 30 1160 2202 0000 0003 0673 2112
W celu wysłania większej ilości dokumentów prosimy o przesłanie na maila: sekretariat@kancelariamtk.pl