Sprawy karne


Bronimy oskarżonych w sprawach o przestępstwa;

  • oszustwa kapitałowego i przekupstw menadżerskich,
  • utrudniania dochodzenia roszczeń wierzycieli,
  • prania brudnych pieniędzy,
  • przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
  • przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów,
  • oraz innych stypizowanych w ustawach szczególnych,

 

Świadczymy usługi doradztwa prawnego w zakresie oceny działalności kadry zarządzającej pod kątem działania na szkodę spółki, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za realizację obowiązków związanych z postępowaniem upadłościowym,

 

Reprezentujemy pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa z oskarżenia prywatnego oraz występując w roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.

POWRÓT

KONTAKT


Kancelaria Radcy Prawnego Magda Tyloch


ul. Jagiellońska 109 a/ 54, 85- 027 Bydgoszcz

504-825-518

mtyloch@kancelariamtk.pl

NIP 967-113-77-88

Nr rachunku bankowego:
ING Bank Śląski 17 1050 1139 1000 0022 7817 4582
Kancelaria Radcy Prawnego Monika Kuss

ul. Klemensa Janickiego 6, 88-400 Żnin

ul. Jagiellońska 109a/54, 85-027 Bydgoszcz

664-188-007

mkuss@kancelariamtk.pl

NIP- 562-138-41-75

Nr rachunku bankowego :
Bank Milennium 30 1160 2202 0000 0003 0673 2112
W celu wysłania większej ilości dokumentów prosimy o przesłanie na maila: sekretariat@kancelariamtk.pl