Prawo cywilne


Prawo cywilne

 

 • opiniowanie i przygotowywanie umów cywilnoprawnych
 • przygotowywanie opinii prawnych dotyczących zgłoszonych przez Klienta problemów prawnych
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z umów jak i z czynów niedozwolonych
 • przygotowywanie pism procesowych
 • prowadzenie spraw dotyczących nieruchomości, w tym zasiedzenia oraz zniesienia współwłasności

 

Prawo rodzinne i spadkowe

 

 • sprawy o rozwód lub separację,
 • sprawy związane z ograniczeniem i pozbawieniem władzy rodzicielskiej, ustalenie, ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem, rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka
 • sprawy o podział majątku, zniesienie współwłasności i rozliczenie nakładów – zarówno w razie zniesienia wspólności majątkowej między małżonkami, jak i rozliczeń majątkowych w ramach konkubinatu

 

Prawo gospodarcze

 

 • tworzenie umów i wzorców umownych
 • przygotowywanie pozwów, wniosków i pism
 • obsługa podmiotów gospodarczych
 • przedsądowa windykacja należności (przygotowywanie porozumień co do spłaty zadłużenia, oświadczeń o uznaniu długu lub zrzeczeniu się zarzutu przedawnienia, przygotowywanie umów cesji wierzytelności oraz zmiany osoby dłużnika)
 • prowadzenie windykacji na etapie sądowym i egzekucyjnym ( przygotowanie pozwu, reprezentacja przed Sądem oraz na etapie egzekucji)
POWRÓT

KONTAKT


Kancelaria Radcy Prawnego Magda Tyloch


ul. Jagiellońska 109 a/ 54, 85- 027 Bydgoszcz

504-825-518

mtyloch@kancelariamtk.pl

NIP 967-113-77-88

Nr rachunku bankowego:
ING Bank Śląski 17 1050 1139 1000 0022 7817 4582
Kancelaria Radcy Prawnego Monika Kuss

ul. Klemensa Janickiego 6, 88-400 Żnin

ul. Jagiellońska 109a/54, 85-027 Bydgoszcz

664-188-007

mkuss@kancelariamtk.pl

NIP- 562-138-41-75

Nr rachunku bankowego :
Bank Milennium 30 1160 2202 0000 0003 0673 2112
W celu wysłania większej ilości dokumentów prosimy o przesłanie na maila: sekretariat@kancelariamtk.pl