Mediacje


Mediacja jest alternatywnym sposobem rozwiązywania sporów, opartym o dobrowolność, pozwalającym na zachowanie interesu obu stron oraz osiągnięciu porozumienia. Jednocześnie ugoda zawarta w mediacji może uzyskać taką samą moc prawną jak wyrok sądowy. Wierząc w skuteczność mediacji, która nie tylko gwarantuje przedsiębiorcy zachowanie poprawnych stosunków z partnerem biznesowym, ale także pozwala zaoszczędzić środki i czas, uznajemy, że ta forma kończenia sporów będzie najchętniej wykorzystywanym środkiem w przyszłości.

 

 

Mediacja otwiera możliwość osiągnięcia porozumienia m.in. w sprawach :

 

 • zapłatę,
 • zniesienie współwłasności,
 • dział spadku,
 • podział majątku wspólnego,
 • należności ze stosunku pracy,
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny,
 • zaspokojenie potrzeb rodziny,
 • alimenty,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • miejsce zamieszkania dziecka,
 • sposób i harmonogram kontaktów z dzieckiem, zarówno osobistych, jak i z użyciem innych technik komunikacyjnych (telefonicznych i internetowych), w tym określenia zasad pokrywania ich kosztów,
 • sposób kontaktów z dzieckiem przez pozostałych członków rodziny,
 • udział w rozstrzyganiu o istotnych sprawach dziecka, w szczególności w zakresie wyboru szkoły, profilu nauki, opieki zdrowotnej,
 • zasad wychowawczych i systemu wartości przekazywanych dziecku,
 • zasad pokrywania kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

 

Mając świadomość wagi i znaczenia mediacji jako mediatorzy pomagamy stronom polubownie i z godnością dojść do porozumienia w sprawach istotnie wpływających na ich życie.

POWRÓT

KONTAKT


Kancelaria Radcy Prawnego Magda Tyloch


ul. Jagiellońska 109 a/ 54, 85- 027 Bydgoszcz

504-825-518

mtyloch@kancelariamtk.pl

NIP 967-113-77-88

Nr rachunku bankowego:
ING Bank Śląski 17 1050 1139 1000 0022 7817 4582
Kancelaria Radcy Prawnego Monika Kuss

ul. Klemensa Janickiego 6, 88-400 Żnin

ul. Jagiellońska 109a/54, 85-027 Bydgoszcz

664-188-007

mkuss@kancelariamtk.pl

NIP- 562-138-41-75

Nr rachunku bankowego :
Bank Milennium 30 1160 2202 0000 0003 0673 2112
W celu wysłania większej ilości dokumentów prosimy o przesłanie na maila: sekretariat@kancelariamtk.pl