BLOG


blog
18.09.2016
Od 1 stycznia 2017 r., wejdą w życie kolejne przepisy zmieniające ustawę z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
blog
08.09.2016
O tym, że tajemnica przedsiębiorstwa ma ważny udział w ochronie wymiany wiedzy między przedsiębiorstwami oraz instytucjami badawczymi na rynku wewnętrznym w kontekście działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, nikogo nie trzeba już dzisiaj przekonywać.
blog
03.09.2016
Z dniem 28 lipca 2016 r. weszły w życie liczne zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych, wśród nich odnajdujemy możliwość zastosowania przez Zamawiającego tzw. procedury odwróconej, w odniesieniu do badania ofert złożonych w postępowaniu nieograniczonym.
blog
19.08.2016
Wypowiedzenie umowy poprzez SMS czy też nagranie, w którym kontrahent odstępuje od umowy stały się faktem.

POWRÓT

KONTAKT


Kancelaria Radcy Prawnego Magda Tyloch


ul. Jagiellońska 109 a/ 54, 85- 027 Bydgoszcz

504-825-518

mtyloch@kancelariamtk.pl

NIP 967-113-77-88

Nr rachunku bankowego:
ING Bank Śląski 17 1050 1139 1000 0022 7817 4582
Kancelaria Radcy Prawnego Monika Kuss

ul. Klemensa Janickiego 6, 88-400 Żnin

ul. Jagiellońska 109a/54, 85-027 Bydgoszcz

664-188-007

mkuss@kancelariamtk.pl

NIP- 562-138-41-75

Nr rachunku bankowego :
Bank Milennium 30 1160 2202 0000 0003 0673 2112
W celu wysłania większej ilości dokumentów prosimy o przesłanie na maila: sekretariat@kancelariamtk.pl